Điên cuồng đụ em Yuuna Tachibana mẩy cool non tơ, Yuuna Tachibana còn mượn nợ thằng huy làm mẹ gì nửa, bi nhiêu thì bi, muốn thì lên đây mà lấy, phim sex nhat ban chàng kêu nó lên đây vì chàng nghĩ cầm tiền xuống dưới có khi mất tiền mà nó còn không thả Yuuna Tachibana, mà nói thật chàng lúc này lạnh lùng lắm rồi, thế giới của chàng với Yuuna Tachibana bây giờ khác nhau rồi, thằng huy: tao cho mày 3 ngày đem tiền xuống, còn không tao nói là tao làm, chàng: làm mẹ mày luôn đi khỏi chờ 3 ngày, chàng cúp máy, chàng hiểu rõ tụi