Con bạn siêu dâm làm đủ trò với con cặc của anh chàng nhút nhát Mia Nanasawa, khi tuần thanh niên gặp ổng bả không quá 2 ngày, em thanh niên thì hoàn toàn khác để ra là ngậm thìa bạc công việc ông già thì ổn định mẹ thanh niên có đàn em lo chuyện chợ búa ở nhà chăm nó, nên thanh niên mới kêu nó bằng cô ba vì thanh niên thứ 2 còn nó thứ ba nên thanh niên kêu vậy cho trang trọng, chỉ là lời nói đùa đâu ngờ chết tên tới bây giờ luôn, ai cũng kêu vậy mà nó lớn lên cũng cư xử kiểu cô ba lắm đài cát không xem thường được, phim xxx