Cô nữ sinh còn trinh lần đầu đụ nhau đã gặp phải con cu to Shen Xinyu, trục trặc là tiếng tăm của chàng ngày càng lớn nên mẹ chàng dò la ra được, sáng đó chàng đi học còn nàng thì cúp để lo công việc cho chàng, chàng về tới thì thấy nó đang đứng nói chuyện với mẹ chàng, chàng nghĩ: thôi xong rồi, sao nay bà già biết tới đây nửa, chạy lại hỏi: có gì mà mẹ tới đây? mẹ chàng cười: con trai mẹ làm ăn lớn quá tới thăm coi chứ có gì với lại coi mắt bồ con mẹ ra sao, phim sex học sinh mẹ coi thấy được không, con còn