Anh chủ nhà buồi to vô tình được móc lốp gái đẹp vào tránh bão Xu Yunshan, chỗ đó cho cái thùng anh chủ nhà vô, bên trên làm thanh gỗ ngồi là thành cầu tiêu di động, đậy nắp xuống thành một cái mặt thấp, mở lên là thùng rác hay đi ỉa đều được, tròng bao rác bên trong, sex vlxx ỉa xong là buộc lại, cả nước đái lẫn nước rửa đít bên trong cũng không sao, tới chỗ thùng rác thì xách quai cả thùng lên đi đổ, cầu tiêu di động mua trên mạng cũng vậy thôi, còn loại bơm nén như trên máy bay thì mắc mà cũng phải có chỗ để xả, hồi